Kontakt

Naučni skup sa međunarodnim učešćem

„Doprinos Miloša S. Milojevića književnosti“

Organizator skupa:

Udruženje „Miloš Milojević“ – Crna Bara

Ul. V. Marjanovića br. 6

15355 Crna Bara

+ 381 62 250 331

Elektronska pošta: naucniskup@macva.info

Kontakt Formular