Kotizacija

PREUZMITE

ISTRUKCIJE ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE

PREDRAČUN Br: 000000000

Red. br

NAZIV

Kol.

Cena

Ukupno

1

Kotizacija za naučni skup

3000,00

2

Kotizacija za posmatrača

1000,00

UKUPNO ZA UPLATU:

  • Primalac: Udruženje „Miloš Milojević“ Crna Bara

  • Svrha uplate: Kotizacija za naučni skup

  • Žiro račun: 200-2885130101013-82

  • PIB: 110071060

  • Matični broj: 28231504

* NAPOMENA: NAKON UPLATE DOSTAVLJAMO VAM RAČUN NA ELEKTRONSKU POŠTU NAVEDENU U OBRASCU PRIJAVE!