Naučni skup

Naučni skup je proistekao iz potrebe društva Miloša Milojevića da aktivnije i sveobuhvatnije rasveli naučno delovanje istaknutog Miloša Milojevića, kako u književnosti, istoriji, oslobodilačkim ratovima tako i u nesebičnom zalaganju za očuvanje pravoslavne vere i srpstva u suštini, što će svakako u budućnosti biti neke od nadolazećih tema na kojima ćemo aktivno raditi. VIŠE

PROGRAM 

PRIJAVA

KOTIZACIJA

SMEŠTAJ

UPUTSTVO

SMEŠTAJ

ORGANIZACIJA