Организација

НАУЧНО-СТРУЧНИ ОДБОР

Драгослава Гога Копривица

Акад проф др Радомир Ђорђевић

Акад проф др Зоран Милошевић

Проф др Милосав Ж. Чаркић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Иво Андрић

Предраг Ђурић

Милинко Илић

Новица Крезић

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР

Драгослава Гога Копривица

Акад проф др Радомир Ђорђевић

Иво Андрић

ПОЧАСНИ ОДБОР

Милорад Андрић

Љубинка Кнежевић

Предраг Белић

СЕКРЕТАР СКУПА

Даница Живковић

ТЕХНИЧКИ ОДБОР

Ана Димитријевић

Ружица Зекић

Љубинко Јевтић

Душко Ђурић

Славиша Зекић

Драган Лукић

Радиша Павић