Organizacija

NAUČNO-STRUČNI ODBOR

Dragoslava Goga Koprivica

Akad prof dr Radomir Đorđević

Akad prof dr Zoran Milošević

Prof dr Milosav Ž. Čarkić

ORGANIZACIONI ODBOR

Ivo Andrić

Predrag Đurić

Milinko Ilić

Novica Krezić

REDAKCIONI ODBOR

Dragoslava Goga Koprivica

Akad prof dr Radomir Đorđević

Ivo Andrić

POČASNI ODBOR

Milorad Andrić

Ljubinka Knežević

Predrag Belić

SEKRETAR SKUPA

Danica Živković

TEHNIČKI ODBOR

Ana Dimitrijević

Ružica Zekić

Ljubinko Jevtić

Duško Đurić

Slaviša Zekić

Dragan Lukić

Radiša Pavić