Program

Program naučnog skupa sa međunarodnim učešćem

„Doprinos Miloša S. Milojevića književnosti“

Dom kulture, Crna Bara, 23. jun 2018.

 

10:00 Prijava učesnika naučnog skupa

11:00 Otvaranje skupa i pozdravne reči

11:30 Izlaganje radova učesnika – 1. sesija

12:30 Kafe pauza, koktel, slano posluženje

13:00 Izlaganje radova učesnika – 2. sesija

14:00 Plenarna sednica

15:00 Zatvarnje naučnog skupa

15:30 Ručak

17:00 Turistički obilazak Crne Bare

 

*organizacioni odbor zadržava pravo promene
programa usled nepredviđenih okolnosti i sl.