Smeštaj

S obzirom se skup održava jednodnevno 23. juna 2018. godine u Crnoj Bari, smeštaj nije omogućen za sve učesnike! Ipak sama manifestacija „Dani Miloša S. Milojevića“ je višednevna od 22-24. juna 2018. te postoji mogućnost organizovanog smeštaja, u hotelskom smeštaju, privatnim apartmanima i u okviru seoskih domaćinstava, ali je broj slobodnih mesta ograničen. Zato, molimo da se po ovom pitanju obratite na vreme, organizacionom odboru skupa putem el. pošte: naucniskup@macva.info.